شکایت پاڼه!


د شکایت کوونکي هویت په کلکه کنټرولیږي او د نوموړي له هوکړې پرته د وزارت له کارکوونکو او یا هم له وزارت څخه بهر په هیڅ ډول له چا سره نه شریکېږي. ښایي موږ ونه شو کولی له اړیکې پرته څېړنه ترسره کړو. که چېرته تاسو غواړئ، چې هویت مو څرګند نه شي، نو هیله ده چې د لاندې برېښنا لیک له لارې اړیکه را سره ونیسئ.
Complaints@mof.gov.af